Meistä

Olemme Turun Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden perustama yritys, jonka tavoitteena on auttaa pienyrityksiä hyödyntämään digitaalisen maailman tuomia mahdollisuuksia.

Meitä on aina kiinnostanut erityisesti yritysten toiminnan kehittäminen ja etenkin digitaalisten ratkaisujen tuomat mahdollisuudet. Huomasimme, että pienyrityksille ei ole tarjolla palvelua, jonka avulla he saisivat laadukkaat verkkosivut maksamatta maltaita. Aloimme miettimään millaisia ratkaisuja tähän voisi kehittää ja siitä sitten nousikin idea oman yrityksen perustamisesta. 

Pienyritykset ovat erityisen lähellä sydäntämme, sillä olemme koko elämämme päässeet seuraamaan läheltä millaista työtä he tekevät päivittäin. Jokainen meistä asioi pienyrityksissä ja niiden merkitys palveluntarjoajina on merkittävä. Tämän vuoksi koemme erittäin tärkeänä luoda ratkaisuja, jotka kehittävät pienyritysten toimintaa. 

Lähdimmekin pohtimaan, minkälaiset asiat ovat toimineet esteenä sille, etteivät pienyritykset ole voineet hyödyntää digitaalisen maailman tuomia mahdollisuuksia samalla tavoin kuin isommat toimijat. Huomasimme, että suurimmat esteet tälle ovat tiedon-, taidon- sekä ajanpuute. Ulkoistaminen voisi olla vaihtoehto, mutta se vaatii usein suuria kertainvestointeja, jotka eivät ole monille yrittäjille realistisia. Löysimme näihin ratkaisun ja tuommekin digitaaliset mahdollisuudet täysin uudella tavalla pienyritysten saataville.